17.09.2019 r.

            

                               

                                 OJCZYZNO MA TYLE RAZY WE KRWI SKĄPANA

                                   ACH JAK WIELA JEST TWOJA RANA

                              JAKŻE DŁUGO CIERPIENIE TWE TRWA!!!!

 

17 września to jedna z najbardziej bolesnych dat w historii Polski.

80 lat temu łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Ten haniebny dokument jest często nazywany IV rozbiorem Polski i określenie to dobrze oddaje jego istotę.

Dwa sąsiadujące ze sobą państwa totalitarne zawarły tajne porozumienie dotyczące podziału terytorium naszej Ojczyzny pomiędzy siebie.

Ten haniebny czyn był niczym nóż wbity w plecy Polsce wykrwawiającej się w walce z Niemcami.

Chcemy PAMIĘTAĆ o tych wydarzeniach!!!!

17.09.2019 r. w 80-ą rocznicę napaści sowieckiej na Polskę uczestniczyliśmy w uroczystościach zorganizowanych przez Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych.

Hołd bohaterom tamtych dni oddał nasz sztandar, który wśród innych pocztów szkolnych stanął przed ołtarzem w czasie mszy św. w kościele Św. Józefa na Włostowicach a następnie przy pomniku „ Polakom pomordowanym na Wschodzie”. W tym pomniku nastąpiło umieszczenie ziemi pobranej z grobu ppłk. Macieja Kalenkiewicza ps.”Kotwicz”.

Oprócz pocztu sztandarowego w uroczystościach patriotycznych brała udział delegacja czterech wychowanków ośrodka, która złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Zapłonęły znicze wśród biało-czerwonych wstążek jako dowód naszej pamięci i hołd  bohaterom walk o wolność Ojczyzny.

 

                                                                     wychowawca Anna Nikodemska

                                                                     wychowawca  Robert Pluta