Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej 2019

      16 października 2019 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach tradycyjnie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

     Podczas uroczystości starosta Danuta Smaga podziękowała wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom oświaty za aktywną i twórczą postawę, odpowiedzialną pracę i codzienny trud w procesie kształcenia i wychowania młodych Polaków.

     Wyróżniającym się nauczycielom wręczono Nagrody Starosty Puławskiego natomiast nauczycielom, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego okolicznościowe dyplomy.

Nagrodę Starosty Puławskiego otrzymała pani Iwona Latańska.

 

Nauczyciele z naszej placówki, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali stopień awansu zawodowegonauczyciela dyplomowanego to: 

  • Pani Aneta Czerniak
  • Pani Wioletta Miszczak
  • Pan Paweł Pruszkowski

 

 

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.