Kadra Ośrodka

 

p.o. dyrektora MOW w Puławach - mgr Jacek Górczyński

 

 

Z-ca dyrektora MOW w Puławach do spraw wychowawczych - mgr Łukasz Pluta

 

 

Psycholog - mgr Małgorzata Warchoł

Psycholog - mgr Agnieszka Mazurak

Pedagog - mgr Małgorzata Cywka

Pedagog - mgr Bożena Górczyńska

 

Pracownicy pedagogiczni internatu:

mgr Anna Nikodemska

mgr inż. Elżbieta Jakubowska

mgr Roman Kowalski

mgr Artur Arseniuk

mgr inż. Jolanta Zeprzałka

mgr Łukasz Wąsik

mgr inż. Stanisław Ostapowicz

mgr Grzegorz Szymanek

mgr Iwona Latańska

mgr Łukasz Pluta

mgr Adam Winiarski

mgr Katarzyna Szczybelska

mgr Dominika Grabowska

mgr Magdalena Pluta

mgr Krzysztof Grzywacz

mgr Katarzyna Dębska

mgr Juliusz Krzaczkowski

  

Pracownicy pedagogiczni szkoły:

mgr Aneta Czerniak - biblioteka,

mgr Sławomir Goluch - matematyka,

dr Grażyna Jasiakiewicz - język polski, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

mgr Zbigniew Matras - historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa,

mgr Grzegorz Szymanek - wychowanie fizyczne,

mgr Bożena Górczyńska - wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe,

mgr Jacek Górczyński - wychowanie fizyczne,

mgr Małgorzata Ziemska - język angielski,

mgr Wioletta Miszczak - biologia, geografia, chemia,

mgr inż. Tomasz Teodorowicz - fizyka i astronomia, informatyka, techniki komputerowe, technologia informacyjna, podstawy elektroniki i elektrotechniki, praktyczna nauka zawodu,

mgr Mirosław Kozioł - religia/etyka,

mgr Piotr Kozak - nauczyciel praktycznej nauki zawodu,

mgr Piotr Peterwas - nauczyciel praktycznej nauki zawodu,

mgr Grzegorz Czarnobil - nauczyciel zawodu,

mgr inż. Ignacy Paul - nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu,

mgr inż. Piotr Graca -  nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu,

mgr Paweł Maciejewski - nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przysposobienia do pracy w zawodzie ślusarz,

       Ryszard Krzywina- nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

 

 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach zatrudnionych jest 17 pracowników administracji i obsługi.